Concept Dân Tộc Archives - Sense Media Production

12A7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Khóa 2018

Sense Media Production

12A7 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Khóa 2018 Photos Demo: Với các Album có mật khẩu, Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng. Full Photo Album download link: Ekip thực hiện: Kỷ yếu Sense Media, Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình – Xem thêm..

Concept Dân Tộc – 12B9 THPT LQĐ – 2017

Sense Media Production,Dịch vụ Quay Phim,Chụp Ảnh: Kỷ Yếu,Wedding,Phóng sự cưới,Birthday,Kỷ yếu Sài Gòn,Kỷ yếu TPHCM,Kỷ yếu Quảng Bình

12B9 THPT Lê Qúy Đôn – 2017 Concept Dân Tộc, Tục Bắt Vợ.. Địa điểm: Trường – Chợ – Công Trường – Rừng Phong Nha – Bãi biễn – Color me run Thời gian: 2 ngày Photos Demo: Với các Album có mật khẩu – Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải – Xem thêm..