Concept Bến Thượng Hải Archives - Sense Media Production

12A3 THPT Lê Trực – Khóa 2019

12A3 THPT Lê Trực – Khóa 2019 Một người bạn là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng không khóc khi bạn khóc, vì khi ấy họ còn phải nắm tay và ôm lấy bạn.Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu – Xem thêm..

Concept Bến Thượng Hải – 12A3 THPT Trần Phú – 2018

12A3 THPT Trần Phú – 2018 – Concept Bến Thượng Hải – Người Trong Giang Hồ Photos Demo: Với các Album có mật khẩu – Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng. Full Photo Album download link: MV Kỷ Yếu download link: – Xem thêm..