12A4 THPT Trần Phú - 2017 - Sense Media Production

12A4 THPT Trần Phú – 2017

12A4 THPT Trần Phú – 2017
Photos Demo:
Với các Album có mật khẩu – Thành viên lớp có thể lấy mật khẩu or tải về vui lòng liên hệ Thủ Quỹ hoặc Lớp Trưởng.

Concept Bao Cấp, Người Lao Động – Đi kèm quay MV Ông Trùm và Mỹ Nữ tái hiện phần nào Phim và Đời sống hàng ngày của những người lao động và dân chơi chất dơi ở các quán Bar, Các giao dịch, phi vụ bạc tỷ… Cùng các tấm ảnh cùng ” lũ ” bạn có chất ĐIÊN HẾT MÌNH của những giây phút cuối của cấp 3. Còn bạn? Thanh Xuân của bạn như thế nào..?

Full Photo Album download link:

Nhập mật khẩu:

MV Kỷ Yếu download link:

Nhập mật khẩu:

Ekip thực hiện: Kỷ yếu Sense Media, Sense Media Production, Kỷ Yếu Quảng Bình Saigon Sense Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *